سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
مشاور ترجمه زبان انگلیسی 
1385/01/01 
 
مشاوره 
همکاری 
موسسه امام خمینی 
دبیر پژوهش گروه فلسفه 
1389/07/01 
1389/12/29 
دبیر پژوهشی 
همکاری 
موسسه امام خمینی 
محقق 
1389/06/01 
ادامه دارد 
تحقیق و پژوهش 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو هیئت علمی 
1389/10/01 
ادامه دارد 
محقق 
تدریس 
مدرسه شهیدین 
مدرس 
 
 
زبان انگیسی 
تدریس 
مدرسه شهیدین 
مدرس 
1385/07/01 
1386/03/31 
منطق 
تدریس 
مدرسه خاتم الانبیاء 
مدرس 
1383/07/01 
1384/03/31 
آموزش عقاید 
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
آموزش فلسفه 
تدریس 
دانشگاه معارف اسلامی 
مدرس 
 
 
تاریخ فلسفه غرب 
تدریس 
موسسه امام صادق علیه السلام 
مدرس 
 
 
فلسفه دین