عوامل تحصیل کمال از منظر ملاصدرا
41 بازدید
محل نشر: معرفت اخلاقی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/6/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تکامل انسان ره¬آورد اراده خود اوست و او تنها از طریق افعال جوارحی و جوانحی خود می¬تواند استعدادهای نهفته¬اش را به فعلیت برساند. صدرالمتألهین بنیان¬گذار حکمت متعالیه افزون بر نظریه-پردازی در باب کمال نهایی انسان که آن را به «فنای فی الله» یعنی تحصیل علم حضوری به خداوند متعال می¬داند، در باب عوامل و موانع وصول به کمال نیز سخن گفته است. این نوشتار به بررسی عوامل مؤثر در کمال انسان از منظر ملاصدرا می¬پردازد، اما پیش از بیان این امور، به عنوان مقدمه، به چهار مسأله دیگر می¬پردازد که عبارتند از: نحوه تأثیر عمل در وصول به کمال، لزوم اخلاص در اعمال، جایگاه و مراتب اعمال، لزوم استاد. عواملی که ملاصدرا در دست¬یابی به کمال نهایی انسان از آن¬ها سخن رانده است، عبارتند از: تنبه، اراده، ریاضت¬های شرعی، علوم و معارف الهی، توجه به خداوند و قطع توجه از غیر، عشق و محبت الهی، ذکر و تفکر. کلیدواژه: ملاصدرا، انسان، کمال انسان، عوامل تحصیل کمال.