خداشناسی
27 بازدید
ناشر: کانون اندیشه جوان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بسم الله الرحمن الرحیم کتاب حاضر که جلد سوم از مجموعه چهل جلدی چلچراغ حکمت میباشد به بررسی مسائل خداشناسی در آثار شهید مطهری پرداخته است و سعی نموده مطالب مربوط به خداشناسی را برای مخاطب سطح جوان عرضه نماید. مسائلی چون توانایی عقل در شناخت خداوند متعال، راههای شناخت و براهین اثبات وجود خداوند، اقسام صفات الهی و غیره در این کتاب آمده است.